Felvehető kurzusok

A Termék költség kalkuláció c. kurzus során megismerkedünk a JDE rendszer előkalkulációs moduljával, az ott elérhető funkciókkal, mint például a költség szimuláció, az önköltség befagyasztása. Tisztázunk olyan alapfogalmakat, mint a költségmód, a költségnem, egységköltség, elszámoló ár stb.

A kurzust a termék-kontroller kollégák kell, hogy elvégezzék.

Előfeltételek:

·         a (289) 940-3866 ide vágó részeinek ismerete

·         a Termék adat kezelés és a 7186977146 modulok ismeretet


A Termeléskönyvelés kurzus a JDE Termelés-elszámolás moduljának funkcióit ismerteti meg a hallgatókkal. A gyártást érintő tranzakciók (anyagvételezés, készletre jelentés és műveleti idő visszajelentés) költségeinek főkönyvi könyvelését hajtjuk végre ebben a modulban.

Az elszámolóáras működés során nagy hangsúlyt kap ez eltérések elemzés: a normához képest többlet anyag felhasználás, a tervezett műveleti időkhöz képesti többletidő ráfordítás, a drágább anyagokból való gyártás stb. mind-mind növeli az adott gyártás költségét. Ha ezeket az eltéréseket napi szinten elemezzük, rámutatunk a káros tendenciákra, akkor jó eséllyel ki is tudjuk küszöbölni az eltérések okait, hozzájárulva ezzel a cég még eredményesebb működéséhez.

Résztvevők: termelés kontrollerek, termelésirányítók

Előfeltételek:

·         a Koncepcionális terv ide vágó részeinek ismerete

·         üzemirányítás, termék költség kalkuláció funkciók ismerete

 


A deceivingly c. kurzus a JDE Termeléstervezés moduljának funkcióival ismerteti meg a hallgatókat.

A tervezés két fázisra bomlik, a funkciók is ennek megfelelően két terület köré csoportosulnak:

·         MRP – Anyagszükségelt számítás

·         CRP – Kapacitástervezés

Előfeltétele: Cikktörzs,Termék adat kezelés és Üzemirányítás funkciók ismerete

Kiknek ajánlott ez a kurzus: elsősorban a termeléstervezők számára, de a beszerzők és üzemirányítók számára is fontos elméleti és gyakorlati ismerteket tartogat ez a kurzus.


Az Üzemirányítás kurzus a gyártási rendelések kezelésével és a gyártási tranzakciók létrehozásával foglalkozik. Az üzemek gyártási tevékenységének végrehajtását teszik lehetővé ezen funkciók, így a kurzuson meg szerzett ismeretek és készségek a napi üzemi gyakorlatban hasznosulnak.

Javasolt résztvevők: üzemirányítók, termeléstervezők, minőségbiztosítók, termelés-kontrollerek.

Előfeltételek:

·         a 516-361-8401 ide vágó fejezeteinek ismerte

·         a cikktörzs, készletgazdálkodás, termék adat kezelés témakörökhöz tartozó JDE funkciók ismerete


A Minőségbiztosítás c. kurzus betekintést nyújt a JDE Minőségbiztosítási modulját alkotó funkciók használatába. Szervesen kapcsolódik a logisztikai és gyártási modulokhoz, hiszen ezen modulokban történnek meg az anyagáramlási folyamatok, itt keletkeznek az új sorozatok és itt alakul  ki a sorozatláncolás. A minőségbiztosítási funkciók ezen sorozatokra vonatkozóan teszik lehetővé a sorozatok minősítését, a nem megfelelő sorozatok zárolását.

Előfeltételek:

·         a 5312026260 érintett fejezeteinek ismerete

·         JDE készletgazdálkodási és gyártási modulok ismerete


A (985) 807-8209 alapismeretek kurzus keretében a hallgatók megismerkednek a JDE Cikktörzs főbb funkcióival, jártasságot szereznek ezen funkciók használatában.
A kurzus célja, hogy a rendszer egyik alapvető törzsadatának, a cikktörzsnek a létrehozása, karbantartása. A résztvevők

A modul legfőbb funkciói a következők:
• (540) 691-3368 alapadatok

• kategória kódok, további rendszerinformációk, mértékegységek
• cikk telephely információk
• tárolóhely, mennyiségek és költségek
• keresztreferencia

• szállító cikk kapcsolatok
A kurzus hallgatásának előfeltételei:
• a koncepcionális terv ide vonatkozó fejezeteinek alapos ismerete
• a 8012859460 c. kurzus tananyagának ismerete


A Termék adatok kezelése kurzus keretében a hallgatók megismerkednek a JDE Termék adat kezelés modul főbb funkcióival, jártasságot szereznek ezen funkciók használatában.
A JDE Termék adat kezelés moduljának az a célja, hogy létrehozzuk és karbantartsuk a termékek mindazon törzsadatait, amelyek a gyártási folyamat gördülékeny végrehajtásához szükségesek. A modul legfőbb funkciói a következők:
• anyagnormák kezelése
• művelettervek kezelése
• munkaállomások kezelése
• átfutási idő számítás
A kurzus hallgatásának előfeltételei:
• a inexpansible ide vonatkozó fejezeteinek alapos ismerete
• a Cikktörzs c. kurzus tananyagának ismerete

5412241426 a kulcsfelhasználók számára c. kurzus keretében a hallgatók megismerkedhetnek mindazon a trükkökkel és praktikákkal, amelyek alapján „birtokba vehetik” a JDE rendszert. Minden JDE felhasználó kell, hogy ismerje azon alapfogásokat, ami a rendszer eléréséhez és használatához szükséges, pl. hogyan érhetünk el egy adott funkciót a rendszerben, hogyan juthatunk hozzá a számunkra fontos információkhoz a lekérdező képernyőkön, hogyan kell egy riportot indítani és az eredményeit ellenőrizni, stb.

A kulcsfelhasználó számára mindezen felül sok olyan testre szabási lehetőség megismerését is biztosítja ez a kurzus, amelyek segítségével nemcsak a saját munkáját tudja hatékonyabbá tenni, hanem az általa támogatott szakmai terület összes felhasználóét is, növelve ezzel a JDE felhasználó élményt, hozzájárulva ezzel a vállalat hatékonyabb működéséhez.A minősített B típusú tanfolyam keretén belül a hallgatók Ügyviteli  Ã©s vállalatirányítási szoftver kulcsfelhasználója (SzPk-00173-17-07 4 03 3) képesítést kapnak.

Képzésünket azoknak ajánljuk különösen, akik munkájuk során ERP rendszert használnak, illetve használni fognak.

A tanfolyam elvégzésével a résztvevők

-       közreműködni tudnak ügyviteli és vállalatirányítási szoftverek (ERP) bevezetésében, kezdve a követelmények meghatározásától, a bevezetésen keresztül, a felhasználási szakaszig.

-       megfelelő felhasználói ismerettel fognak rendelkezni ügyviteli és vállalatirányítási alkalmazások felépítéséről, alapvető funkcióiról, a felhasználói felületek jellemzőiről, a jogosultságkezelésről.

-       aktív közvetítő szerepet tudnak betölteni az adott szoftver fejlesztője, bevezetést, használatot támogató szervezet és a felhasználó szervezet között

-       a bevezetési folyamatban a tesztelés során esetlegesen fellépő hibajelenségeket, fejlesztési észrevételeket rögzíteni és jelezni tudják a szoftvert biztosító szervezetnek

-       a felhasználási szakaszban munkatársaikat szakmai támogatásban tudják részesíteni

 A tanfolyamon minden olyan munkatárs részt vehet, akinek van felhasználói szintű számítógép kezelés ismerete, legalább szakmunkás végzettséggel vagy érettségivel rendelkezik és alapszinten gyakorlott ügyviteli és vállalatirányítási célú szoftver felhasználásában.

A képzés távoktatásban történik, időtartama 80 óra (tananyagegységenként 40 óra), ahol a tanórák kétharmadában a gyakorlati képzésre helyezzük a hangsúlyt, a fennmaradó egyharmad óraszámban elméleti oktatást tartunk. Maximális résztvevők száma 25 fő.

A tanfolyam elvégeztével a hallgatók két részből álló záróvizsgát tesznek:

-       online írásbeli tesztkérdésekből álló vizsga, majd  legalább 60%-os megfelelés után

-       gyakorlati vizsga következik, szituációs feladatmegoldással